writing spaces . poetry / publications . painting

 

 

 

 

wales: corris, october 2016

residency stiwdio maelor

drawings/poetry

Wales is in het zonlicht  

oplichtende sparren  

tegen een helling zonder einde,  

opstijgende damp boven een shingledak.  

Op de vensterbank een bemoste tak  

en een afgesleten steen. Alles  

wat er te weten valt.

 


 

Wij zijn meer bij dan van elkaar 

in afstand, tijd, intimiteit. 

Jij antwoordt op vragen 

die ik niet eens hardop stel. 

 

Maar ik schrijf je als 

een kind van vijf,  

de tong tussen mijn lippen. 

Ik bel je met twee blikken 

en een draad 

 

en weet dat je nu  

naar die hoorn staart,  

dat je probeert mijn 

schoolschrift te ontcijferen.  

Hoe moeizaam dat gaat.  

 

 

 

Slingerende wegen waarover  

je met te hoge snelheid raast,  

door andere auto's achternagezeten,  

 

je hoofd wanhopig bezig alle beelden 

in zich op te nemen waarvoor  

je had moeten stoppen: 

 

de vloed van gekleurd licht  

over de heuvels, de dampende oksels 

daartussen en het meer in de diepte.  

 

Niemand verbood je af te remmen  

en de P te volgen. Niemand.

 


 

Een kauw maakt zich mooi  

op een stroomdraad.  

Schikt zijn veren,  

pikt naar luizen,  

schudt zich op.  

 

Draait zich tweemaal om,  

ontlast zich dan, 

een witte druppel. 

 

Hij wacht, zijn kop 

naar het zuiden gericht 

tot de zon doorbreekt. 

 

 

 

Nazomer overwintert 

In dit dorp, beschut  

tussen de heuvels, 

 

verstopt in de plooien  

die de stad verbinden  

met de zee. 

 

Are you going somewhere  

nice? vraagt het meisje  

achter de toonbank. 

 

Ja, naar buiten. De rust  

is met het hele dorp  

in mij neergedaald  

 

en ik in het dorp  

dat zacht meedeint  

op de rug van de tijd.  

 

Af en toe een oog opent  

en rondkijkt, dan  

weer verder slaapt 

 

archive beeldend werk/visual arts . cv . links . contact . home